Hlas z rákosu 

 

Byl to památný okamžik, kdy jsem se poprvé svýma nohama dotknul země.

 

Ozvalo se z rákosí: 

 

„a kam jste došel? Kam vás ty vaše nohy dovedly?"

 

 

 

"Už dávno nejsou na pevné zemi.

 

Do bahna pověr a strachu jste se zanořil!

 

Do tlejícího močálu jste narazil!

 

Jen jste vyplašil mračno komárů a pár žab.

 

Do pěkné společnosti jste se to dostal.“

 

 

   ZPĚT   Zpět na předchozí stránku