Kremace nebo do země?
Lidé mají takový strach ze smrti, že před ní utíkají k náboženství. Potřebují útěchu, skrýš, vysvětlení co je to Osud, Kasta, Jak se správně chovat, Ctnost, Čest, Hrdost … to vše je jako Opium, které je vdechováno v krásném snu o spravedlivém spravedlivém
Nádražní budovy jako katedrály lidských osudů
Nádražní budovy jsou místem, kde se lidé spojují a rozpojují, střetávají a loučí, kde jsou vidět slzy i slyšet smích.