Náhodný výběr
Seřadit:

Abstrakce a Objev jsou dva konce jedné a té samé tyče
Vše bylo jednou pouhým snem a vše může snem jednoho dne skončit.
Válka o lidské duše mezi Mojžíšem, Ježíšem a Mohamedem
Je-li rozkoš potřebou, proč je hříchem? Proč vytvářet Zmatek (zmetek) a pak jej vysvětlovat? Šťastný je člověk, který se do zmatku nezaplete!
Nemoc jménem člověk
Nepřátelství, sadismus všeho druhu, mučení, nekonečné boje a války. Vtip o tom jak to jednou může skončit.
Nikdo o smrti nechce slyšet
Přitom zaklepe na dveře každému. Někomu dříve někomu později, ale nakonec se dostane ke všem. Toto je opravdová demokracie.
Stačí méně zinku a z člověka je hlupák
Stopové množství určitých prvků je pro fungování lidského organizmu zásadní. Stačí méně zinku a z člověka je hlupák.
Proč jsou kostely tak smutné?
Ztratil se jim bůh?
Ideál stáda vepřů – pohodlí a štěstí
Intelektuální úroveň davu jako celku je nižší než úroveň normálního jednotlivce. Odkud se bere stádo a jak ho transformovat do vyššího bytí.
Potetovaný člověk – Kainovo zmatení
Tetováním se žádá ochrana před nepřítelem, před nepřízní osudu, před svým vlastním strachem.
Bůh je největší sadista
Dokazovat že Bůh existuje, se považuje i v dnešní době za výsměch a drzost. O něčem takovém jako je Bůh se přece nepochybuje.
Myšlenkový úl
Na zemi je tvrdohlavý boj o místečko na slunci kvůli tisíci a jedné věci a lidé se doslova grilují za živa svým toužením po tom či onom.
Nivelizace bohatství
Závist bývá brzdou vývoje ......
Homo Schizofrenik
Jsou dva mosty, přes řeku. Po jednom se přejít na druhý břeh dá, po druhém ne ....
Amputace Duše
Moderní člověk je šílenec, natlačil všechno do své hlavy a zapomněl, že má tělo.
Ani mír, ani blahobyt se nedají odhlasovat volebními lístky
Ani mír, ani blahobyt, ani loajalita se nedají odhlasovat volebními lístky. Bohužel, anebo bohudík, taková už je doba.
Psychologie rosného bodu
Když je situace zahuštěna výpary, nudou, špatnou náladou; kdy celá atmosféra kondenzuje ...
Opravdový život
Je nutno rozkymácet srdce člověka, aby začalo opět bít a probudit v něm tak opravdový život. Ukončit jeho lepkavou letargii.
Co bylo dříve, Semínko nebo Strom?
Podmínkou existence čehokoliv je neustálá Změna. Vše co existuje, se zkrátka musí bezustání proměňovat.
Změna
Bez změny neexistuje nic, co by mohlo existovat. Samotná existence je průsečíkem změn. Pokud se někdo ocitne v prostředí, kde se nic nemění, znamená to, že je jeho mysl zatlačena do klece rozumu.
Život
Člověk plave v moři života a sotva se trochu rozdýchal a zorientoval, už v něm nachází spoustu chyb. Má potřebu ho tady přitáhnout a tam povolit; vnímá velké možnosti, které by se s ním daly provést
Taková už je doba
možná až příliš často, stěžují na dobu; je to takový už dobový zvyk; dalo by se říci zlozvyk.
Český člověk, to je národní svéráz
Nevěříme státu, nevěříme státním institucím, nevěříme státním úředníkům, a proto nevěříme ani v žádné národní zájmy. Jsme velmi pragmatičtí a lidští; tíhneme mírně k anarchii ...
I bohatství se může stát chudobou
Většina těch nejbohatších lidí na planetě jsou chudí právě tím, že nemají nic jiného než peníze.
Umění jako pátý rozměr
Co je to umění? Toto je umění a tamto v žádném případě není! Kdo o tom rozhoduje? Kde se nalézá ta pomyslná čára oddělující brak od mistrovského kousku?
Vnímání času
Tíha Minulosti, spolu s Budoucností drtí svou silou Přítomnost v samotném jejím zrodu ...
Teorie skutečnosti
I pan božský - Higgsův boson, je jen pouhým výkřikem do tmy ...
Neruš mé kruhy
Přicházejí vlny z daleké minulosti ...
Emoce jsou myšlenkami
Většinou emoce stavíme výše než „pouhé myšlení“; tak nějak jsou v nás vrostlé, jsme s nimi naprosto v souladu, i když nám mnohdy škodí, ale to dělá myšlení také.
Loterie jako věčná naděje
V České republice se každoročně prosází desítky miliard korun. Apetit k sázení tedy český národ určitě nepostrádá. Sázet vychází logicky od slova sázení. Kolik, se ale takových semínek vhozených do Osudí uchytí?
Vydestilovaná realita
Realita je všude přítomná tak jako prostor a čas. Člověk sám sebe nemůže vyčlenit se sebe samého. Naproti tomu, může pracovat na změnách v sobě samém.
Trajektorie osudu
Stigma neustálého pachtění a honění se je neustále v člověku jaksi zakořeněno. Jedná se možná o jakousi setrvačnost, která se snaží zachovat v tom stavu, v jakém se právě nachází.
Sofistikovaný kanibalismus
Kouzlo demo-kracie; demo vládnutí, obchod se sliby a nadějemi ...
Achillova pata mozku
Mozek je pokládán za nesofistikovanější hmotu ve Vesmíru, kterou kdy člověk poznal. Stal se jakýmsi krystalem, ve kterém se tvoří, anebo přes který procházejí myšlenky, paradigmata, postuláty, rozbory, emoce ...
Pyramida
Do jakéto šlamastiky se člověk může dostat, i přes zjevně dobrý to úmysl ...
Anatomie fotbalového gólu
... a o co tedy v celé té hře jde?